Velkommen! Du kan logge inn eller opprette en konto.

 

Betingelser og prisliste

 

 

Hva tilbyr vi

Hos oss finner du verksted hvor vi tar oss av både båt og motor. Vi monterer nytt ustyr eller utfører reparasjoner på både båt
og motor. Ouboard og innenbordsmotor. Vi utfører vinterlagring og service på båt og motor, samt vårklargjøring av båter vi har i vinterlagring. 
Vi fakturerer alt etter utført arbeid. Vinterlagring av båt og motor faktureres når service er utført på båt/motor og den er i vinterlagring. Vårklargjøring faktureres når jobben er utført om våren. Alt arbeid utover dette faktureres etter medgått tid og materiell umiddelbart etter at arbeidet er utført hvis ikke annet er avtalt. Våre betalingsbetingelser er p.t. 10 dager. Kapitalvarer som båt og motor leveres etter kontrakt og innbetaling av beløpet i sin helhet ved levering av varen, evt. bankgaranti. 

Prisliste:

Vinterlagring båt

Vinterlagring av båt beregnes pr kvm brukt plass. For å komme frem til forbrukt plass regnes båtens lengste lengde x båtens største bredde og et tillegg på 0,5 m utover dette for å ha plass til å komme rundt båten.

Vinterlagring båt ute:                            295,- pr. kvm
Vinterlagring båt inne:                          520,- pr. kvm

Dekking av båt m/krympeplast inkl. luftventiler:

Dekking av større båter utføres med tung kvalitetspresenning. Dekking på timebasis. Presenning/stativ-leie kr 1.300,-

Høytrykkspyling under vannlinje og skrog opp til fenderlist

Tillegg for kran opp og ut (båter vi ikke selv kan løfte): Utføres etter regning fra kranbil
Vi påtar oss intet ansvar for løse deler i båtene, og oppfordrer alle til å fjerne puter og annet løsøre før båten leveres til vinterlagring.  Evt. bensin i tank vil bli tømt pga. brannfare, det gis ikke erstatning for denne bensinen.

Henting og levering av båt utføres etter regning.
Transport med henger kr 9,50 pr. km + sjåførtid.

NB! Motor/båt må være kaskoforsikret av kunden i tilfelle brann, tyveri, vannskade/naturskade etc.
Utsetting/levering av båt og motor om våren - vi må ha beskjed minst 14 dager før

Motor

Ved vinterlagring båt og motor vil motor t.o.m. 50 hk avmonteres båten og lagres i eget motorlager. Hvis ønske om avmontering av større motorer ved vinterlagring av båt/motor faktureres dette etter medgått tid. Av- og påmontering av motor når kun denne er i vinterlagring vil bli fakturert etter medgått tid uansett størrelse på motor.

Service/Vinterlagring omfatter:

Før levering om våren

 

Motor Størrelse Service
uten lagring
Service/
Vinterlagring
0 - 8 hk 1.200,- 1.550,-
9 - 19 hk 1.750,- 2.150,-
20 - 39 hk 2.000,- 2.500,-
40 - 80 hk 2.690,- 3.290,-
81 - 115 hk 3.200,- 3.800,-
116 - 175 hk 3.600,- 4.300,-
 176 - 250 hk 4.000,- 4.700,-

 

4-takt motorer: Tillegg for filter og olje 2- og 4-takt motorer: Tillegg for tennplugger
Kunden må selv gi beskjed om ekstra arbeider iht. instruksjonsbok vedrørende punkter som:
Impeller - Ventiljustering - Registerrem etc. 

Avmontering av motor for lagring i motorlager: kr 900,-
Påmontering av motor på båt om våren: kr 1.050,-

Konservering/service av innenbordsmotorer/drev:
Utføres på timebasis. Olje og frostvæske beregnes etter mengde. Drev avmonteres om høsten for oljeskift/service og lagres i eget lager.  Sink, belg, girolje og evt. reservedeler kommer i tillegg.

Batterilagring/lading og ettersyn:    kr 360,- pr. batteri

Timepris verksted:     kr 990,-
Timepris opplag:        kr 890,-

Vårklargjøring båt

Vasking utvendig/innvendig m/støvsuging og pussing av vinduer faktureres etter medgått tid - materialer

Bunnstoffing av båt utføres til faste priser. Prisene inkluderer arbeid, bunnstoff, samt nødvendig forbruksmateriell. Større en 30 fot faktureres etter medgått tid pluss bunnstoff og forbruksmateriell.

Rubbing/polering utføres for hånd med maskin og faktureres for medgått tid + poleringsmiddel og materiell

Alle priser er inkl. mva
Prisene kan endres uten forvarsel og vil da oppdateres umiddelbart.

August 2016

payment methods
Utviklet av Design Noire
Medø Marina AS © 2019